Ngôn ngữ


CHO MỘT SẢN PHẨM SẠCH, VÌ MỘT SỨC KHỎE XANH

 

 
Tầm nhìn của HITEACO: 
 
 Trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản sạch của Việt Nam
 
Sứ mệnh của HITEACO:
 
Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, có giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe cộng đồng. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần  nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.
 
Phương châm phát triển của HITEACO:
 
Chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu.

 

 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề