Ngôn ngữ
Quan hệ cổ đông
Ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2019

Ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2019

Ngày 15 tháng 03 năm 2019, Lúc 07:58


Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi lien quan

Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi lien quan

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Lúc 14:03


Thong bao gd cp ong Nguyen Dinh Toan

Thong bao gd cp ong Nguyen Dinh Toan

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Lúc 10:30


Bao cao quan tri nam 2018

Bao cao quan tri nam 2018

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Lúc 07:45


Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Lúc 06:40


Điều lệ HKT 18.1.2019

Điều lệ HKT 18.1.2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Lúc 14:21

Điều lệ HKT 18.1.2019


BB, NQ ĐHĐCĐ bất thường HKT 2019

BB, NQ ĐHĐCĐ bất thường HKT 2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Lúc 13:56


Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Lúc 08:20

Đề cử ông Hoàng Quang Hưng và bà Bùi Minh Trang làm thành viên HĐQT HKT nhiệm kỳ 2015-2020


Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo

Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Lúc 14:17


Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Ngày 29 tháng 12 năm 2018, Lúc 09:31


THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Lúc 16:42


BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH 2018

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Lúc 17:01


THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Lúc 16:59


CV số 50 Vv Cổ phiếu HKT bị đưa vào diện bị kiểm soát

CV số 50 Vv Cổ phiếu HKT bị đưa vào diện bị kiểm soát

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Lúc 11:04


PL số 12 : Báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu

PL số 12 : Báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu

Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Lúc 08:54


CV số 49 Công bố thông tin VV thay đổi người đại diện theo pháp luật

CV số 49 Công bố thông tin VV thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Lúc 15:55


Công văn số 45b Vv: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7

Công văn số 45b Vv: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Lúc 15:16


công văn 44 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự hội đồng cổ đông bất thường

công văn 44 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Lúc 10:22


Công văn số 43 nghị quyết sửa đổi điều lệ công ty

Công văn số 43 nghị quyết sửa đổi điều lệ công ty

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Lúc 10:21


Công văn số 42 công bố thông tin về nghị quyết HĐQT

Công văn số 42 công bố thông tin về nghị quyết HĐQT

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Lúc 10:20


 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề