Ngôn ngữ
Hiteaco đánh vào thị trường truyền thống với quy cách bao bì mẫu mã mới

Đứng trước những yêu cầu đổi mới cho thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường truyền thống, Hiteaco chuyến hướng sang cung cấp hàng với bao bì mẫu mã đẹp hơn. Đóng gói thành phẩm để nhà nhập khẩu có thể tiêu thụ ngay mà không qua khâu đóng gói và chế biến. 

Có thể nói xu hướng dịch chuyển từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh sẽ tất yếu cho hướng đi mới của xuất chè Việt Nam nói chung và Hiteaco nói riêng.

 
 
 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề