Ngôn ngữ
Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2016

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Chè Hiệp Khánh (Hiteaco) ngày 3/4 vừa nhất trí thông qua các kế hoạch quan trọng năm 2016, như tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi, niêm yết trên HNX, tăng trưởng gấp đôi cả về doanh thu và lợi nhuận.
Chi tiết quý cổ đông tham khảo trong Nghị Quyết

-> Download: Nghị Quyết ĐHCĐ 2016

 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề