Ngôn ngữ
Mẫu thư ứng cử, đề cử và tờ khai Sơ yếu lý lịch

Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 201-2020

Quý cổ đông quan tâm muốn góp sức cho HĐQT để tham gia điều hành công ty đề nghị khai theo mẫu thư ứng cử hoặc đề cử trong file và hoàn thiện sơ yếu lý lịch theo mẫu để tham gia ứng cử trong Đại hội đồng cổ đông 2016 diễn ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2016.

-> Download: Mẫu thư đề cử

 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề