Ngôn ngữ
Công ty CP Chè Hiệp Khánh chính thức được giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành trà niêm yết chính thức trên sàn chứng khoán.

Ngày 12/01/2017, Công ty CP Chè Hiệp Khánh chính thức được giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

-         Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Chè Hiệp Khánh

-         Mã chứng khoán là: HKT

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

-         Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết: 5.577.300 cổ phiếu

-         Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ 

 
Tạo đà tăng trưởng, Hiteaco đã xây dựng thành công thương hiệu Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa mang tên Shanvie, bước đầu tiên đánh vào thị trường nội địa với phân khúc khách hàng trung và cao cấp, mục tiêu hướng đến một sản phẩm 100% thiên nhiên. Đây là hướng đi đúng đắn khi thị trường đang trong tâm bão của vấn nạn thực phẩm không an toàn. 
 
Chè xanh Chè đen
 • Link Trái
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Link Phải
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề